Balbina Kacprzyk

Magister inżynier budownictwa, członek Rady Zamówień Publicznych. Wykładowca na kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane. Autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych. Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w latach 2013-2019. Obecnie Przewodnicząca Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB. Członek Komitetu Ekonomiki PZiTB.

Szkolenia