Posłuchaj
głosu ekspertów!

Uzyskaj odpowiedzi na pytania i rozwiąż problemy, z którymi na co dzień spotykasz się w swojej pracy.

Nadchodzące szkolenia

Tematy szkoleń

Nasi eksperci

Zbigniew Pawlak

Radca prawny, specjalizujący się w szczególnie trudnych zagadnieniach. Związany z zamówieniami publicznymi od 1995 roku.

Więcej
Agnieszka Szulakowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Więcej
Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletnia dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

Więcej
Elżbieta Sobczuk

Redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Konsultant zamówień publicznych, zrzeszona w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych.

Więcej
Jerzy Wysocki

Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Więcej
Magdalena Michałowska

Prawnik, doradca i wykładowca. Konsultant miesięcznika „Przetargi Publiczne”, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Więcej

Dlaczego warto nam zaufać?

+

Zrealizowanych
tematów szkoleń

+ tys.

Przeszkolonych osób

+

Lat działalności

Dlaczego my?

Przemawia za tym równie wiele czynników: kilkunastoletnie doświadczenie, największy wybór tematów i terminów, najlepsi eksperci, systematycznie aktualizowane harmonogramy.

Jesteśmy w stałym kontakcie z autorami artykułów do naszych czasopism i książek. Na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne. Prowadzimy dyżury redakcyjne, w trakcie których odpowiadamy na pytania naszych czytelników. Dzięki temu doskonale znamy problemy, z którymi borykają się w swojej pracy uczestnicy naszych szkoleń.

Zapisz się do newslettera Otrzymuj kody rabatowe
i dostęp do bezpłatnych webinarów

  Porozmawiaj z doradcą Klienta

  Nie potrafisz znaleźć odpowiedniego szkolenia? Masz pytania dotyczące swojego zgłoszenia? Chcesz zorganizować szkolenie w swojej organizacji? Zapraszamy do kontaktu!

  Miesięcznik Przetargi Publiczne

  „Przetargi Publiczne” to specjalistyczne pismo opisujące w sposób praktyczny i przystępny zagadnienia z dziedziny zamówień publicznych oraz pojawiające się podczas prowadzenia postępowania problemy, które napotykają zamawiający i wykonawcy.

  Miesięcznik systematycznie dostarcza swoim czytelnikom rzetelnych informacji o prawidłowym stosowaniu prawa zamówień publicznych oraz zmianach zachodzących w przepisach. Tworzą go najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny.

   

  Artykuły na blogu

  16.05.2024

  Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

  W przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane zamawiający ma obowiązek przeanalizować, które czynności wykonywane na mocy zawartej umowy powinny być wykonywane w ramach...

  Więcej

  16.04.2024

  Zasady i warunki zamówień in-house

  Zamówienia in-house udziela się w trybie zamówienia z wolnej ręki. W takich postępowaniach chodzi o realizację zadań między zamawiającym a jednostką kontrolowaną. Jakie są...

  Więcej

  13.03.2024

  Limit kar umownych

  Czy istnieje limit wysokości naliczanych kar w umowach wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów? Jest to kwestia problematyczna, o czym świadczy spór w orzecznictwie. Jednym...

  Więcej

  13.02.2024

  Problem kryteriów w zamówieniach na usługi IT

  Zamówienia na dostawę i wdrożenie oprogramowania lub na świadczenie usług IT są złożone i nierzadko stawiają przed zamawiającymi wiele wyzwań. Szczególnie interesującą i wartą...

  Więcej

  11.01.2024

  Korzystanie z nowych formularzy i platformy eNotices2

  Dotychczasowa platforma eNotices zostanie zamknięta z dniem 31 stycznia 2024 roku. Jak przygotować i przekazać ogłoszenie za pośrednictwem nowej platformy eNotices2, aby prawidłowo opublikować...

  Więcej

  01.12.2023

  Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie jej przez zamawiającego

  Jedną z sytuacji, której może spodziewać się zamawiający w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym po stronie wykonawcy, są problematyczne interpretacje regulacji art. 256 ust. 2...

  Więcej

  04.11.2023

  Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego

  W pzp wprowadzono szczególne regulacje określające skutki naruszeń popełnionych przez zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zawartej w wyniku tego postępowania...

  Więcej

  04.10.2023

  Wyjaśnianie treści SWZ

  Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ jest narzędziem ułatwiającym zrozumienie jej zapisów. W artykule wyjaśniamy, jak skutecznie z niego korzystać i dlaczego nie każde pytanie...

  Więcej

  05.09.2023

  Unieważnienie wyboru oferty

  Jakie są przesłanki i konsekwencje unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego z własnej inicjatywy? Czy ponosi on odpowiedzialność za naruszenie w tym zakresie dyscypliny...

  Więcej