Zamówienia Publiczne w Ochronie Zdrowia – 3. edycja
Najbliższy termin: 23 wrzesień 2024
Badanie i ocena ofert w 12 krokach
Najbliższy termin: 15 lipiec 2024
XIX Forum Przetargów Publicznych
Najbliższy termin: 14-16 październik 2024

Szkolenia z zamówień publicznych

Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne od ponad 20 lat prowadzi kursy zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców m.in. z zakresu: zamówień na dostawy i usługi, roboty budowlane, planowania zamówień i sporządzania obowiązkowego rocznego sprawozdania, przygotowywania umów i aneksów do nich, prowadzenia dokumentacji przetargowej, zamówień poniżej progu.