Absurdy przygotowania i realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane – najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury, rozbieżności interpretacyjne – szkolenie dla zaawansowanych

Dostępne terminy

 • Termin 26 lipiec 2024 piątek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 490 zł/os. cena promocyjna do 23.07.2024
  później 590 zł/os.
 • Prowadzący Jerzy Wysocki

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia poruszone zostaną te zagadnienia, które ze względu na proces decyzyjny, rozbieżności interpretacyjne czy przyjmowane schematy działania budzą szczególnie wiele wątpliwości.

Celem szkolenia jest zidentyfikowanie najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się uczestnicy procesu zamówień publicznych na roboty budowlane, oraz opracowanie konstruktywnych wniosków i praktycznych wskazówek, które pozwolą uniknąć lub skutecznie rozwiązać te trudności.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Aktualny stan prawny.

II. Definicja „roboty budowlanej” i „obiektu budowlanego”, i ich wpływ na postępowania oraz wykonywanie umów o roboty budowlane.

III. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:
a. zasady zamawiania usługi projektowej w Pzp – czy może dojść do absurdu;
b. Opis Przedmiotu Zamówienia na robotę budowlaną;
c. kryteria równoważności – absurdy w SWZ i w ofertach wykonawców;
d. nadzór autorski i możliwe absurdy na jakie może trafić zamawiający;
e. absurdy na jakie może trafić zamawiający w zamówieniach udzielanych bez stosowania ustawy; zamówienia o wartościach do 130.000 zł.

IV. Szacowanie wartości zamówień publicznych na dokumentacje projektowe i roboty budowlane.

V. Kto odpowiada za dokumentację projektową – opis przedmiotu zamówienia – zaskakujące wnioski.

VI. Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej.

VII. Absurdalne rozumienie rodzajów wynagrodzeń w zamówieniach na roboty budowlane i absurdy które może sobie zafundować zamawiający:
a. wynagrodzenie ryczałtowe – rodzaje;
b. wynagrodzenie kosztorysowe – rodzaje;
c. wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia;
d. do jakich rodzajów robót stosować dane wynagrodzenie;
e. rola kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym.

VIII. Absurdy w doborze kryteriów oceny.

IX. Absurdy związane z badaniem oferty w zakresie rażąco niskiej ceny.

X. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia – jak nie doprowadzić do absurdu.

XI. Absurdy w protokołach konieczności.

XII. Ugoda i mediacja jako obrona przed absurdami.

XIII. Odwołania w Pzp – zaskakujące wyroki KIO.

XIV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.