Agnieszka Szulakowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2004 roku. Praktyk, doradca, kieruje wydziałem zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Prelegent na konferencjach z zakresu zamówień publicznych. Doświadczenie w zakresie udzielania zamówień (w szczególności finansowanych ze środków UE) oraz realizacji procesu inwestycyjnego zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami.

Szkolenia

Artykuły

11.01.2024

Korzystanie z nowych formularzy i platformy eNotices2

Dotychczasowa platforma eNotices zostanie zamknięta z dniem 31 stycznia 2024 roku. Jak przygotować i przekazać ogłoszenie za pośrednictwem nowej platformy eNotices2, aby prawidłowo opublikować...

Więcej

05.09.2023

Unieważnienie wyboru oferty

Jakie są przesłanki i konsekwencje unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego z własnej inicjatywy? Czy ponosi on odpowiedzialność za naruszenie w tym zakresie dyscypliny...

Więcej