Zbigniew Leszczyński

Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych. Wykładowca z tematyki zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Autor pozycji „Zamówienia publiczne na roboty budowlane”. Członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Członek Izby Inżynierów Budownictwa. Biegły sądowy z zakresu budownictwa.

Szkolenia