Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletnia dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców oraz zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi kancelarię specjalizującą się w zamówieniach publicznych.

Szkolenia

Artykuły

14.02.2023

Niezastosowanie przez zamawiającego pzp a odwołanie

W praktyce orzeczniczej KIO rzadko rozpoznaje się odwołania dotyczące zaniechania przeprowadzenia postępowania według pzp.Warto jednak przybliżyć zbadane sprawy, gdyż dotyczą interesujących stanów faktycznych. Przedmiotem...

Więcej